Regulamin

W  trosce o naszych Gości prosimy o zapoznanie się z zasadami panującymi w Kamiennym Ogrodzie Holiday Park. Stosowanie się do niniejszego Regulaminu umożliwi nam zapewnienie naszym Gościom komfortowego i miłego wypoczynku.

ZASADY  OGÓLNE

 1. Doba pobytowa trwa od 16:00 (przyjazd) do 11:00 (wyjazd).
 2. Godziny zameldowania: 16:00 ÷ 20:00 (w przypadku późniejszego przyjazdu prosimy o wcześniejszy kontakt z nami).
 3. Godziny wymeldowania: 8:00 ÷ 11:00.
 4. W przypadku, gdy Gość pozostanie w domku w dniu wyjazdu po godzinie 11:00, może zostać naliczona opłata za kolejną dobę pobytu i nie gwarantuje to możliwości przedłużenia pobytu.
 5. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach przez nas wskazanych. Przewidziane jest bezpłatne 1 miejsce parkingowe na 1  domek, przy dodatkowym pojeździe obowiązuje opłata 20 zł za 1 dobę pobytową i prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów. Teren parkingu oraz wokół domków jest monitorowany i ogrodzony. Kamienny Ogród Holiday Park nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie ośrodka pojazdy, ani znajdujące się w nich mienie.
 6. Nie przyjmujemy zwierząt.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się agresywnie albo w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 8. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem Regulaminu. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia od obowiązku jego przestrzegania.
 9. Dokonując rezerwacji wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu realizacji rezerwacji, dopełnienia obowiązku meldunkowego oraz działań marketingowych, zgodnie z przepisami  Ustawy  z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie danych osobowych oraz RODO. Przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych osobowych i ich aktualizacji. Administratorem danych jest Kamienny Ogród Holiday Park Sp. z o.o. z siedzibą w Starych Sadach 4b, 11-730 Mikołajki, kontakt: kontakt@kamiennyogrod.com.pl.

 

CENY, REZERWACJA, ZAPŁATA, KAUCJA

 1. Zasady rezerwacji , jej anulowania,  zapłaty za pobyt, zapłaty podatku lokalnego oraz kaucji opisane są w zakładce CENNIK .
 2. Nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt: rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd lub wcześniejsze wymeldowanie spowodowane nie z winy właściciela ośrodka. W przypadku anulowania przez Ciebie rezerwacji gwarantowanej w terminie 60 dni lub dłuższym przed przyjazdem zwrotowi podlega 50% wpłaconej zaliczki, anulowanie w terminie krótszym niż 60 dni przed przyjazdem zaliczka w całości pozostaje u nas.
 3. W dniu przyjazdu pobrana zostanie w gotówce lub blokadą na karcie płatniczej kaucja w wysokości 500 zł za 1 domek. Kaucja podlega zwrotowi w dniu wyjazdu po sprawdzeniu przez nas stanu domku i stwierdzeniu kompletności wyposażenia oraz braku uszkodzeń,
 4. Dane do przelewów w PLN: 

ING Bank Śląski S.A.

IBAN: PL 67 1050 1764 1000 0090 3143 1878

BIC (SWIFT): INGBPLPW

Kamienny Ogród Holiday Park Sp. z o.o.

Stare Sady 4b

11-730 Mikołajki

 

ZASADY KORZYSTANIA Z DOMKÓW I PARKU Z OGRODEM

 1. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 23:00 do 8:00.
 2. W obiekcie zabronione jest zakłócanie spokoju innym Gościom, w tym odtwarzanie głośniej muzyki.
 3. Osoby zakłócające spokój, porządek, korzystające w niewłaściwy sposób z powierzonego mienia , postępujące niezgodnie z Regulaminem mogą być usunięte z ośrodka bez prawa zwrotu poniesionych wcześniej opłat oraz bez prawa do jakichkolwiek odszkodowań.
 4. domkach oraz na tarasach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i e-papierosów. Za złamanie tego zakazu nałożona zostanie każdorazowo kara w wysokości  800 zł. Palenie jest możliwe we wskazanym miejscu. Zabronione jest pozostawianie niedopałków na terenie ośrodka w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
 5. Ręczniki przeznaczone są wyłącznie do celów higienicznych do korzystania w  domkach. Prosimy o nie używanie ich na zewnątrz domków np. na tarasach, w ogrodzie, na plaży w celach rekreacyjnych.
 6. Patroszenie i smażenie ryb w domkach jest zabronione.
 7. Grillowanie możliwe jest wyłącznie w wyznaczonych miejscach i na sprzęcie udostępnionym przez ośrodek. Użytkownicy grilla zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu. Węgiel, który jest we własnym zakresie, po grillowaniu prosimy wrzucać do specjalnie do tego przeznaczonego metalowego pojemnika.
 8. Prosimy o nie wynoszenie elementów wyposażenia domków i ośrodka poza teren ośrodka.
 9. W trakcie pobytu utrzymanie czystości i sprzątanie domku należy do Gościa. W dniu wyjazdu wyposażenie kuchni powinno być umyte.
 10. Do przebywania na terenie ośrodka, korzystania z domków, infrastruktury i parku z ogrodem  uprawnione są tylko osoby zameldowane w Kamiennym Ogrodzie Holiday Park  posiadające aktualną kartę pobytu. Przy meldunku należy okazać dowód tożsamości ze zdjęciem.
 11. Goście przebywający w Kamiennym Ogrodzie Holiday Park proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku, niniejszego Regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych.
 12. W parku i ogrodzie znajdują się skarpy, elementy architektury ogrodowej,  m.in. kamienne murki, stawy i sadzawki , które należy użytkować z zachowaniem szczególnej ostrożności.  Dotyczy to w szczególności Gości przebywających z dziećmi.
 13. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających w domkach i w parku oraz ogrodzie odpowiedzialność ponoszą ich rodzice i opiekunowie. Korzystanie przez dzieci  z parku z ogrodem, a przede wszystkim z placu zabaw powinno odbywać się tylko pod opieką osoby dorosłej.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UBEZPIECZENIE

 1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i finansową za powierzone mienie oraz szkody wyrządzone na terenie ośrodka. Szkody powstałe z winy Gościa rozliczane są na miejscu.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług lub usterek wynikłych w trakcie użytkowania domku uprzejmie prosimy  zgłaszać je nam na bieżąco, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję. 
 3. Informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie prądu, wody, brak wi-fi, czy sygnału TV.
 4. Ubezpieczenie Gości  przebywających na terenie ośrodka  oraz ich mienia leży w zakresie Gości.
 5. Kamienny Ogród Holiday Park nie ponosi odpowiedzialności materialnej i finansowej za rzeczy należące do Gości pozostawione w domku lub na terenie ośrodka. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku i terenu ośrodka.

ŻYCZYMY UDANEGO WYPOCZYNKU NA MAZURACH 

staw z wodospadem w Kamiennym Ogrodzie Holiday Park